สำนวนไทย

สำนวนไทย

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

หมายถึง เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม

หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกันข้าม

พจนานุกรมไทย กลับหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เปลี่ยนแปลงหรือทําให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม, พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กลับหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง?, หมายถึง เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม อวัยวะ หน้า, มือ
  • สำนวนไทย: กลับหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง?, หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกันข้าม

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบในกะลาครอบ คนละไม้คนละมือ จับปลาสองมือ ชุบมือเปิบ ปรบมือให้ ปากว่ามือถึง มัดมือชก มือซุกหีบ มือสะอาด มือห่างตีนห่าง เอามือซุกหีบ แบกหน้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กลับหน้ามือเป็นหลังมือ"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"