สำนวนไทย

กระเทือนซาง

หมายถึง กระทบความรู้สึก มักใช้ในความปฏิเสธ

พจนานุกรมไทย กระเทือนซาง หมายถึง:

  1. (ปาก) ก. มีจิตใจหวั่นไหวอย่างรุนแรงเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบใจ เช่น ว่าเท่าไร ๆ ก็ไม่กระเทือนซาง ถูกตำหนิอย่างแรงทำให้รู้สึกกระเทือนซาง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กระเทือนซาง หมายถึง?, หมายถึง กระทบความรู้สึก มักใช้ในความปฏิเสธ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบในกะลาครอบ กระชังหน้าใหญ่ กระต่ายสามขา กลมเป็นลูกมะนาว กลับหน้ามือเป็นหลังมือ กอดแข้งกอดขา กะลา กาในหมู่หงส์ กำปั้นทุบดิน กินบุญเก่า ก่อกรรมทำเข็ญ ก่อร่างสร้างตัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กระเทือนซาง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"