สำนวนไทย

กระต่ายตื่นตูม

หมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

หมายถึง กลัวในเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง

พจนานุกรมไทย กระต่ายตื่นตูม หมายถึง:

  1. (สํา) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสํารวจให้ถ่องแท้ก่อน.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กระต่ายตื่นตูม หมายถึง?, หมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน คำนาม คน อวัยวะ ใจ
  • สำนวนไทย: กระต่ายตื่นตูม หมายถึง?, หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน คำนาม คน อวัยวะ ใจ
  • สำนวนไทย: กระต่ายตื่นตูม หมายถึง?, หมายถึง กลัวในเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบในกะลาครอบ กระชังหน้าใหญ่ กระต่ายขาเดียว กระต่ายสามขา กระต่ายหมายจันทร์ กระต่ายแหย่เสือ กลมเป็นลูกมะนาว กลับหน้ามือเป็นหลังมือ กอดแข้งกอดขา ก่อกรรมทำเข็ญ ก่อร่างสร้างตัว ยืนกระต่ายขาเดียว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กระต่ายตื่นตูม"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"