สำนวนไทย

สำนวนไทย

กรวดน้ำคว่ำขัน

หมายถึง การตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย เลิกไม่คบหาสมาคมกันต่อไป

Posted on by Admin

หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

Posted on by Admin

หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

Posted on by Admin

หมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย ชาตินี้อย่าได้จอยกัน

Posted on by Admin

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง?, หมายถึง การตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย เลิกไม่คบหาสมาคมกันต่อไป ธรรมชาติ น้ำ คำกริยา คว่ำ
  • สำนวนไทย: กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง?, หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย คำกริยา คว่ำ ธรรมชาติ น้ำ
  • สำนวนไทย: กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง?, หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย ธรรมชาติ น้ำ คำกริยา คว่ำ
  • สำนวนไทย: กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง?, หมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย ชาตินี้อย่าได้จอยกัน คำกริยา คว่ำ ธรรมชาติ น้ำ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรวดน้ำคว่ำขัน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"